Połączenie z perspektywy pracownika

Połączenie funduszy nie wymaga aktywnego udziału uczestników.
Po zatwierdzeniu połączenia, każdy uczestnik otrzyma list z informacjami
o połączeniu i dostępie do portalu.

 Z perspektywy uczestnika kluczowe zdarzenia związane z połączeniem to:

    1) list powitalny

   2) logowanie w portalu uczestnika

pocztylion_list_ikona_3
List powitalny

Po połączeniu Funduszy otrzymają Państwo list powitalny z funduszy
PPK Pocztylion, który zawierać będzie ważne informacje.

    1)   całość Państwa środków zostanie bez opłat i prowizji przesunięta z 
           funduszy Aegon PPK do funduszy PPK Pocztylion

    2)   zmieni się formalna strona umów o prowadzenie, ale będą Państwo
           nadal należeć do funduszy właściwych dla Państwa roku urodzenia, 
           lub do tych, do których przystąpili Państwo w wyniki konwersji lub
           podziału wpłat

    3)  otrzymają Państwo dane do logowania się na stronie internetowej
           portalu uczestnika funduszy PPK Pocztylion

pocztylion_list_ikona_9
Portal Uczestnika

Logowanie do nowego portalu będzie możliwe po otrzymaniu listu powitalnego z indywidualnym numerem uczestnika.

Fundusze PPK Pocztylion oferują serwis internetowy Nasze PPK, poprzez który będzie można zarządzać swoim rachunkiem PPK.
Będą na nim dostępne Państwa informacje historyczne z funduszy
Aegon PPK oraz bieżące informacje z funduszy PPK Pocztylion.

Dotychczasowy portal Aegon-Net zostanie zamknięty w trakcie połączenia funduszy.
Obsługa zleceń w okresie połączenia prowadzona będzie w sposób opisany poniżej.

 

mackbook-demonstracja-m

 

Obsługa zleceń w okresie połączenia

Ze względów technicznych portal Aegon-Net zostanie wyłączony na początku procesu połączenia – to jest od dnia 22 maja.

Po zakończeniu połączenia otrzymają Państwo dostęp do portalu Nasze PPK.

Od 22 maja do dnia połączenia dostępna będzie następująca forma składania zleceń lub uzyskiwania informacji:

  1)  informacje o stanie i operacjach na rachunku PPK

       • dotychczasowa  infolinia 801 218 218

  2)  wnioski uczestnika, w tym wnioski o zmianę danych osobowych,
        konwersję, wypłaty i zwrot

       • w formie papierowej skierowane na adres Towarzystwa
         według niniejszych niniejszych wzorów i formularzy

 

pocztylion_list_ikona_8

Kalendarium połączenia PPK Pocztylion

wiedza

Zwracamy uwagę, że dzień połączenia funduszy nie jest z góry określony
i zależny jest od prac Sądu Rejestrowego, który przez odpowiedni wpis do rejestru funduszy emerytalnych zatwierdza połączenie.

Spodziewamy się, że nastąpi to pomiędzy 1-21 czerwca b.r.

Kluczowe daty związane z połączeniem 

pocztylion_list_ikona_6

13 kwietnia 
zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie

pocztylion_list_ikona_6

19 kwietnia   
ogłoszenie o połączeniu i rozesłanie aneksów

pocztylion_list_ikona_6

21 maja  
przyjmowanie ostatnich zleceń elektronicznych w serwisie Aegon-Net i na infolinii

pocztylion_list_ikona_6

22 maja   
wyłączenie serwisu Aegon-Net i obsługa zastępcza zleceń droga papierową

pocztylion_list_ikona_6

25 maja  
początek operacji związanych z połączeniem

pocztylion_list_ikona_6

28 maja 
migracja rejestrów funduszy i wniosek do Sądu Rejestrowego

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca * do 21 czerwca* 
postanowienie Sądu i połączenie Funduszy

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca * do 21 czerwca* 
wysyłka listów i maili powitalnych

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca * do 21 czerwca* 
otwarcie dostępu do Aplikacji Nasze PPK

* termin spodziewany, faktyczny dzień połączenia zależny będzie od prac Sądu Rejestrowego

 ok-256 (1)

 Najważniejsze dla Państwa są kroki, które wydarzą się :

 

•  22 maja 2021 r., kiedy to nastąpi zamknięcie serwisu Aegon-Net
•  w okresie od 1 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021 r., kiedy to po zakończeniu
     połączenia  przekażemy Państwu listy powitalne i dane do logowania
     w Aplikacji Nasze PPK.
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu do umowy o prowadzenie

Informujemy, że z dniem połączenia funduszy wejdą w życie zmiany w Regulaminie do umowy o prowadzenie.

Poniżej szczegółowa treść ogłoszenia dotyczącego zmian w Regulaminie.

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu do umowy o prowadzenie

 info

Jeśli masz pytania na temat połączenia,
wypełnij formularz kontaktowy, nasz konsultant
skontaktuje się z Toba najszybciej jak to będzie możliwe.

Copyright © 2020 Pocztylion-Arka PTE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.