Czynności pracodawcy związane z połączeniem

Proces połączenia funduszy Aegon PPK i PPK Pocztylion będzie Państwa angażować w najmniejszym możliwym stopniu.
W praktyce dodatkowe czynności to:
 

             1) podpisanie aneksu

           2) aktywacja konta w aplikacji Nasze PPK
pocztylion_list_ikona_3
Aneks

Aneksy zostały rozesłane do Państwa po uzyskaniu 13 kwietnia b.r.
zgody KNF na połączenie. Zawierają one niezbędne zmiany:

1) fundusze PPK Pocztylion stają się stroną umowy zamiast funduszy
    Aegon PPK

2) odpowiednio zmieniają się regulaminy na Regulamin PPK Pocztylion

3) adres nowego systemu dostępowego do funduszy PPK Pocztylion: naszeppk.pl

4) wskazanie nowego numeru rachunku do wpłat PPK.

pocztylion_list_ikona_9
Nowa aplikacja PPK

W dniu połączenia funduszy nastąpią zmiany w sposobie z korzystania
z aplikacji PPK:


            1) Serwis e-PPK (system funduszy Aegon PPK) zostanie wyłączony


         2) otrzymają Państwo linki aktywacyjne do Aplikacji Nasze PPK
            
(system funduszy PPK Pocztylion)

3) zacznie obowiązywać inny numer konta do wpłat (dostępny w aneksie
    i w aplikacji).

Prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem Regionalnym

lub z Infolinią 665 770 067 / 665 770 062 w celu organizacji szkolenia
z obsługi naszej aplikacji.

Mogą też Państwo założyć konto testowe na podstawie instrukcji  i wcześniej zapoznać się z obsługą naszej aplikacji.

mackbook-demonstracja-m
Obsługa w okresie połączenia

Czynności techniczne związane z połączeniem rozpoczną się 25 maja.

Oznacza to, że od 25 maja do dnia połączenia Serwis e-PPK będzie obsługiwać tylko wpłaty.

Jeżeli w tym okresie będą mieli Państwo pilne zlecenie, inne niż wpłata,
i wymagane terminem ustawowym, prosimy o kontakt pod numer telefonu
665 770 067/ 665 770 062.

Po połączeniu wszystkie zlecenia będzie można składać w Aplikacji Nasze PPK funduszy PPK Pocztylion.

* termin spodziewany to 1-21 czerwca, faktyczny dzień połączenia zależny będzie od prac Sądu Rejestrowego

 

pocztylion_list_ikona_8
Kalendarium połączenia PPK Pocztylion

wiedza

Zwracamy uwagę, że dzień połączenia funduszy nie jest z góry określony
i zależny jest od prac Sądu Rejestrowego, który przez wpis do rejestru funduszy emerytalnych zatwierdza połączenie.

Spodziewamy się, że nastąpi to pomiędzy 1 -21 czerwca b.r.

Kluczowe daty związane z połączeniem 

pocztylion_list_ikona_6

13 kwietnia 

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie

pocztylion_list_ikona_6

19 kwietnia

ogłoszenie o połączeniu i rozesłanie aneksów

pocztylion_list_ikona_6

25 maja 

początek operacji związanych z połączeniem i ograniczenie funkcjonalności Serwisu e-PPK tylko do wpłat

pocztylion_list_ikona_6

28 maja 

migracja rejestrów funduszy i wniosek Towarzystwa do Sądu Rejestrowego

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca * do 21 czerwca* 

postanowienie Sądu i połączenie Funduszy

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca* do 21 czerwca* 

wyłączenie Serwisu e-PPK

pocztylion_list_ikona_6

od 1 czerwca * do 21 czerwca* 

aktywacja dostępu do Aplikacji Nasze PPK

* termin spodziewany, faktyczny dzień połączenia zależny będzie od prac Sądu Rejestrowego

 ok-256 (1)

Najważniejsze dla Państwa są kroki, które wydarzą się w okresie
od 1 czerwca 2021 r. do 21 czerwca : po decyzji Sądu niezwłocznie poinformujemy Państwa
o skutecznym połączeniu i przekażemy
Państwu linki aktywacyjne do Aplikacji Nasze PPK.

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu do umowy o zarządzanie

Informujemy że z dniem połączenia funduszy wejdą w życie zmiany
w Regulaminie do umowy o zarządzanie.

Poniżej szczegółowa treść ogłoszenia dotyczącego zmian w Regulaminu.

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu do umowy o zarządzanie

 

info
Jeśli macie Państwo pytania
na temat połączenia,

prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego,
nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe.

Copyright © 2020 Pocztylion-Arka PTE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.