Finalizacja połączenia funduszy Aegon PPK
z funduszami PPK Pocztylion
Fundusze Aegon PPK i PPK Pocztylion
zostały połączone


W dniu 18 czerwca 2021 roku, fundusze Aegon PPK i PPK Pocztylion zostały połączone na podstawie postanowienia Sądu Rejestrowego w Warszawie.

Fundusze PPK Pocztylion były funduszami przejmującymi a majątek Aegon PPK
w całości został przesunięty do PPK Pocztylion.

pocztylion_list_ikona_3
Nowy system

Połączone Fundusze PPK Pocztylion korzystają z systemu Nasze PPK (iPPK).

Aby się zalogować do portalu Pracodawcy lub Pracownika, przejdź do strony z logowaniem.

Instrukcje ze wskazówkami dotyczącymi sposobu logowania się do systemu, zostały przesłane
na wskazane adres mailowy i adres korespondencyjny.

testowanie
Masz pytania? Zadzwoń!
 
Jeśli masz pytania związane z połączeniem 
Funduszy lub użytkowania systemu Nasze PPK,
zadzwoń: 801 101 801 Copyright © 2020 Pocztylion-Arka PTE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.